Kontakt

Siedziba główna

Clear Channel Poland Sp. z o.o.

ul. Krucza 16/22 
00-526 Warszawa 
tel. (48 22) 825 36 06, 
fax (48 22) 825 30 08 
e-mail:


Clear Channel Poland sp. z o.o. jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000039599, NIP: 5260210599, z kapitałem zakładowym w wysokości 24.126.000,- zł


Sprzedaż ogólnopolskaW zaplanowaniu kampanii w całym kraju pomogą Ci
specjaliści z działu ogólnopolskiego.
 


Sprzedaż regionalna


 
Chcesz dotrzeć z komunikatem reklamowym
do lokalnej społeczności? Skontaktuj się
z jednym z naszych regionalnych przedstawicieli. 

 

Prosimy o wypełnienie formularza (pola oznaczone są obowiązkowe).

Wyślij wiadomość