Dinks

Model rodziny – DINKs (Double Income, No Kids)

to bezdzietna, mieszkająca w dużym mieście para. Są oni aktywni zawodowo, mają wysokie zarobki, status zawodowy i wykształcenie.

54% chce zawodowo osiągnąć jak najwięcej i swoją przyszłość wiąże głównie z karierą (34%). Wartości, jakie wyznają, to głównie:

  • indywidualizm,
  • samorealizacja,
  • sukces w pracy,
  • wykorzystanie wszystkich nowych możliwości

Decyzja posiadania dzieci jest odsuwana w czasie a ich liczba ograniczona do minimum. Aż 1/3 grupy posiada dochody powyżej średniej krajowej: 3.500+. Dlatego są atrakcyjnymi konsumentami: używają drogich i aspiracyjnych marek, odważnie próbują nowości, a przy tym są mniej wrażliwi na cenę.