Impact test

Plakat Impact Test (PIT) to badanie skuteczności kampanii reklamy zewnętrznej, realizowane w metodą wywiadu kwestionariuszowego. Badanie PIT prowadzone jest systematycznie od 1998r. przez Ośrodek Badania Opinii i Rynku Mareco Polska, będącej członkiem Gallup Institute.

Podstawowe dane na temat metodologii

  • bezpośrednie wywiady kwestionariuszowe
  • próba reprezentatywna 1000 osób z 10 głównych aglomeracji Polski

Badany poziom zapamiętania kampanii

  • przypomnienie spontaniczne
  • przypomnienie wspomagane grupą produktów badanego produktu (np. słodycze)
  • przypomnienie wspomagane nazwą marki produktu (np. Milka)

Wskaźniki efektywności

  • Przypomnienie to suma wszystkich rodzajów przypomnień: spontanicznego, wspomaganego grupą produktów i marką
  • Impact to odsetek osób, które prawidłowo zapamiętały informacje płynące z plakatu reklamowego. Tę wartość oblicza się po dokładnym przeanalizowaniu odpowiedzi udzielonych przez respondentów pod kątem zapamiętanych przez nich motywów tematycznych, obrazów i tekstów zawartych w badanym plakacie. 
  • Rozpoznawalność jest to wyrażona w procentach wartość ponownych skojarzeń po przedstawieniu respondentom kolorowego zdjęcia badanego plakatu. 
  • Poziom akceptacji plakatu to ocena na pięciostopniowej skali dokonana po zaprezentowaniu fotografii badanego plakatu, gdzie 5 oznacza pełną jego akceptację, a 1 całkowity jej brak. Jako wskaźnik prezentowana jest ona w postaci średniej.

W oparciu o metodologię PIT, instytut badawczy Mareco Polska opracował na zlecenie Clear Channel systemy badania efektywności kampanii realizowanych na innych niż standardowe biillboardy i citylighty nośnikach Clear Channel:

  • CB IT – badanie kampanii w Centrach Biznesu – sieć nośników 1.2x1.8 z oferty CCP