Badanie widowni OOH

Outdoor Track

Outdoor Track to badanie widowni polskiego rynku outdooru, zrealizowane w ramach Instytutu Badań Outdooru IBO, którego jednym z współzałożycieli było Clear Channel Poland.

Oferta Clear Channel jest dostępna do planowania kampanii poprzez platformę IDS udostępnioną rynkowi przez Instytut Badań Outdooru IBO, który gwarantuje autoryzację i aktualizację danych Clear Channel w oparciu o badanie Outdoor Track.


Outdoor Track dostarcza klientom wskaźniki mediowe stosowane w innych mediach – liczbę kontaktów, częstotliwość oraz zasięg kampanii. Daje to możliwość porównania efektywności outdooru z innymi mediami i skuteczne planowanie kampanii. 

Badanie oglądalności OOH w 3 krokach

Widownia badana jest na podstawie trzech nałożonych na siebie zmiennych:

  • Travel survey – rejestracji tras, jakimi poruszają się po mieście potencjalni odbiorcy reklamy zewnętrznej. Trasy mierzone są za pomocą GPSów – MOBITESTÓW, dzięki którym pomiar jest precyzyjny, a nie deklaratywny. Trasy badane są na populacji 15 – 65 metodą random route (reprezentatywna próba N = 5000).

  • Natężenia ruchu – globalnej liczbie przemieszczeń osób przy tablicach reklamowych w danej aglomeracji w wymiarze dobowym, tygodniowym i miesięcznym w odniesieniu do ruchu pieszego, transportu miejskiego oraz indywidualnego.

  • IMS – bazie danych nośników w każdej z badanych aglomeracji zawierającej dane takie jak rozmiar nośnika, odległość od drogi, azymut, wysokość, oświetlenie, przeszkody, clutter, zintegrowane dane o strumieniach ruchu.


Badanie odwzorowujące stan rzeczywisty a nie deklaracje

W Outdoor Track pomiar oparty jest m.in. na rejestracji tras przejazdów respondentów przy użyciu dedykowanych urządzeń GPS. Pomiar ten dokonuje się w sposób niezależny od deklaracji respondenta i w związku z tym zdecydowanie precyzyjniej odwzorowuje stan rzeczywisty w porównaniu z badaniami deklaratywnymi.

Co wiemy o mieszkańcach polskich aglomeracji? 

Ile godzin dziennie spędzają gdańszczanie na przemieszczaniu się?

Ile km dziennie średnio pokonują warszawiacy w mieście?

Czy to prawda, że najmłodsi są najbardziej mobilni?


Odpowiedzi na te pytania dostarcza badanie Outdoor Track. 

Więcej informacji - http://outdoortrack.pl