Regulacje

Przejrzystość polityki rabatowej i warunków handlowych

Należy wziąć pod uwagę, że w zawieraniu zleceń na realizację  kampanii reklamowej bierze udział kilka podmiotów: np.  reklamodawcy, domy mediowe, drukarnie. Zachodzi zatem możliwość zawierania umów pomiędzy tymi stronami, które różnić się będą  warunkami co do płatności, rabatów i prowizji. W konsekwencji  może to prowadzić do nieporozumień w kwestiach wspomnianych warunków handlowych, czyli wysokości cen, prowizji, rabatów, terminów płatności.

Jest wypraktykowaną zasadą, że firmy reklamy zewnętrznej oferują domom mediowym i/lub drukarniom prowizje  zawierające się w łącznej wartości  wydatków na miedia reklamowe. I ponieważ prowizje te ustalane są w drodze negocjacji, mogą mieć różną stopę procentową, oferowaną różnym kontrahentom przez daną firmę reklamy zewnętrznej. Na ogół stanowią całkowity rabat od wydatków na dane medium reklamowe.

Oprócz stawek prowizyjnych, firma reklamy zewnętrznej, w tym Clear Channel, może też  zgodzić się w wyniku negocjacji  z  domem  mediowym czy też drukarnią na udzielenie rabatu ilościowego, który odnosi się do wysokości obrotów handlowych w okresie obowiązywania umowy (zazwyczaj jest to rok kalendarzowy). Ustalenia te mogą być  różne dla poszczególnych  firm reklamy zewnętrznej i domów mediowych i drukarniami.

Uzgodnienia, które Clear Channel Poland zawarł z domami mediowymi i drukarniami odnośnie progresywnych stawek rabatowych, mogą dla niektórych tych podmiotów stanowić istotny procent rocznej wartości z Clear Channel Poland.

Firmie Clear Channel zależy na tym, by branża reklamy zewnętrznej cechowała się przejrzystością co do ustaleń prowizji, rabatów, cen i pozostałych warunków handlowych. Rekomendujemy więc kontakt z domem mediowym, drukarnią lub agencją reklamową w celu uzyskania informacji o wszelkich porozumieniach, które mogą być dla Państwa istotne.

Zgodność z przepisami prawnymi i regulacjami

Clear Channel Poland stosuje restrykcyjne podejście do wszelkich działań naruszających obowiązujące przepisy, dotyczące zapobiegania łapownictwu, korupcji, oszustw podatkowych, defraudacji oraz restrykcji handlowych.

  1. Clear Channel Poland zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawnych, regulacji i ustaw (Obowiązujących Przepisów), które obejmują zasady CCI oraz przepisy prawa międzynarodowego, w tym, między innymi:

1.1. brytyjskiej Ustawy o zwalczaniu łapownictwa z 2010 roku (The UK Bribery Act 2010)

1.2. amerykańskiej Ustawy o przeciwdziałaniu zagranicznym praktykom korupcyjnym z 1977 roku (The US Foreign Corrupt Practices Act 1977)

1.3. brytyjskiej Ustawy o przeciwdziałaniu przestępstwom finansowym z 2017 roku (The UK Criminal Finances Act 2017)

1.4.  prawa konkurencji UE (EU Competition Law)

1.5. polskiego Kodeksu Karnego (The Polish Penal Code)

1.6. Polityka Antykorupcyjna CCI  (pobierz dokument)