Extranet

Z myślą o naszych partnerach biznesowych stworzyliśmy zindywidualizowany dostęp do informacji. Strefa Extranet to zamknięty obszar wymiany spersonalizowanych danych między firmą Clear Channel Poland a Klientem.

Rozwiązanie to zostało wprowadzone, aby proces komunikowania się z zewnętrznymi odbiorcami stał się jeszcze bardzie efektywny i tym samym zwiększał zadowolenie Klientów i  partnerów handlowych.