Clear Channel Poland

Clear Channel Poland jest polskim oddziałem wiodącego, światowego koncernu reklamy zewnętrznej.

Zapewniamy markom codzienny kontakt z konsumentami. Bogate i zróżnicowane portfolio umożliwia przełożenie celów reklamodawcy na konkretne miejsca oraz widownię.

W efekcie współpracy dostarczamy rozwiązania reklamowe, wskazując markom nowe drogi, które pozwolą na rozpoczęcie dialogu z audytorium. Kampanie realizowane przez Clear Channel budują długookresowe relacje z klientem,
a jednocześnie promują siłę komunikacji out-of-home.

Nasza kadra

         

Marcin Ciężki
Dyrektor FInansowy
Prokurent (prokura łączna)

 

Michał Kaliński
Dyrektor Sprzedaży
Prokurent (prokura łączna)

 


Marcin Krzemiński
Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu
Prokurent (prokura łączna)

         


Agnieszka Szlaska

Dyrektor ds. Komunikacji i Promocji


 

Grzegorz Dębek
Dyrektor ds. Operacyjnych
i Utrzymania Sieci