Clear Channel Poland

Clear Channel Poland jest polskim oddziałem wiodącego, światowego koncernu reklamy zewnętrznej.

Zapewniamy markom codzienny kontakt z konsumentami. Bogate i zróżnicowane portfolio umożliwia przełożenie celów reklamodawcy na konkretne miejsca oraz widownię.

W efekcie współpracy dostarczamy rozwiązania reklamowe, wskazując markom nowe drogi, które pozwolą na rozpoczęcie dialogu z audytorium. Kampanie realizowane przez Clear Channel budują długookresowe relacje z klientem,
a jednocześnie promują siłę komunikacji out-of-home.

Nasza kadra

         

Dariusz Janczewski
CEO
Clear Channel Poland

 

Marcin Ciężki
Dyrektor FInansowy
Prokurent (prokura łączna)

 


Michał Kaliński
Dyrektor Sprzedaży
Prokurent (prokura łączna)


         


Marcin Krzemiński
Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu
Prokurent (prokura łączna)


 

Agnieszka Szlaska
Dyrektor ds. Komunikacji i Promocji

 

 

Grzegorz Dębek
Dyrektor ds. Operacyjnych 
i Utrzymania Sieci