Kim jesteśmy

Clear Channel buduje pozycję rynkową marek. Dostarczamy skuteczne i unikalne pod względem kreacji i planowania kampanie reklamy zewnętrznej, które stymulują motywacje kupujących.

Where brands meet people


Nasze wartości wyznaczają funkcjonowanie organizacji. To zbiór atrybutów, które możemy rozwijać, dzielić się nimi i wspólnie celebrować, jako grupa ludzi, obejmująca wiele kultur i języków.

FREEDOM / WOLNOŚĆ

Wierzymy, że przedsiębiorczość wzmacnia lokalne marki. Wolność rozumiemy jako wyrażanie lokalnej kultury oraz pomysłów w sposób odpowiedzialny, bez ograniczeń i biurokracji. Globalne doświadczenie i lokalna wiedza to sposób na tworzenie na poszczególnych rynkach najbardziej wartościowych rozwiązań.

FLEXIBILITY / ELASTYCZNOŚĆ

Oferujemy naszym Klientom rozwiązania dostosowane do ich potrzeb i grup celowych. Bierzemy pod uwagę wiele zmiennych, ale przede wszystkim skupiamy się na kreatywnych pomysłach i starannym doborze lokalizacji. To my wyznaczamy standardy. Naszym wyzwaniem jest utrzymanie tego poziomu.

FORWARD-THINKING / DALEKOWZROCZNOŚĆ

Prognozy dotyczące rynku są dla naszych klientów wartością bezcenną. My nie tylko mówimy o tym, co się wydarzy. Clear Channel chce uczestniczyć w kreowaniu przyszłości. Inwestując w badania, pomiary audytorium, rozwijając media elektroniczne oraz redefiniując wykorzystanie nośników zewnętrznych. Potwierdzamy, że nasze spojrzenie jest skierowane w przyszłość.

FULFILLING PROMISES / DOTRZYMYWANIE OBIETNIC

Spełnianie obietnic jest osobistym celem każdego z nas. Rozwijamy się dzięki budowaniu relacji i partnerstwa, zarówno wewnętrznie w korporacji, jak i z naszymi kontrahentami. Złożenie obietnicy obliguje nas do jej dotrzymania.

FAST / SZYBKOŚĆ

Bycie szybkim odzwierciedla naszą ambicję bycia pierwszym w dziedzinie innowacji i kreatywności - a to wymaga od nas szybkości w działaniu. Budujemy oparte na współpracy i zaufaniu relacje z naszymi klientami, naszymi partnerami biznesowymi i interesariuszami, dzięki czemu możemy być elastyczni i podejmować szybkie decyzje. Oznacza to, że jesteśmy w stanie odpowiedzieć na szybko zmieniające się potrzeby naszych klientów i konsumentów.

FAIRNESS / RÓŻNORODNOŚĆ / INTEGRACJA

Fairness jest naszą wartością, ponieważ w Clear Channel szanujemy i doceniamy wyjątkowość wszystkich naszych pracowników. Oznacza to, że wszyscy musimy starać się aby stworzyć środowisko pracy,  gdzie każdy pracownik może pokazać swoje prawdziwe „Ja”, najlepszą zawodową stronę i mieć poczucie przynależności do organizacji. Jesteśmy firmą, która pomaga markom komunikować się otoczeniem, nasz zespół musi więc zmieniać się i być tak różnorodny jak nasi klienci i społeczeństwo do którego  docierają  nasze kampanie.