Nota prawna / Polityka cookies

Prywatność dotyczy informacji, które zostały zgromadzone na Państwa temat przez Clear Channel Poland oraz sposobu wykorzystania tych informacji w ramach prowadzonej działalności. 

Dane osobowe i zgody marketingowe.

Jeżeli nie wyrażą Państwo zgody na wykorzystywanie Państwa danych osobowych zgodnie z niniejszą informacją, prosimy nie przekazywać CCP swoich danych osobowych przez platformę lub w jakikolwiek inny sposób.

Panel Zarządzania Danymi Osobowymi oraz zgodami marketingowymi dostępny jest pod linkiem: https://www.clearchannel.com.pl/panel_rodo .

Logowanie do panelu następuje poprzez Państwa adres email oraz przesyłane na niego jednorazowe kody autoryzacyjne.

Mogą też Państwo uzyskać dodatkowe informacje o Państwa prawach lub wykorzystaniu przez nas Państwa danych osobowych poprzez kontakt pod adresem mailowym mydata@clearchannelint.com

Państwa prawa.
Zgodnie z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z 2016 r. w określonych okolicznościach przysługują Państwu prawa związane z Państwa danymi osobowymi.

 • Prawo do poprawiania danych osobowych.
 • Po przekazaniu przez Państwa danych osobowych jesteśmy odpowiedzialni za ich prawidłowy zapis, ale nie jesteśmy odpowiedzialni za bieżące potwierdzanie ich prawidłowości, jeżeli nie będą Państwo nam przekazywać uaktualnionych danych osobowych.

 • Jeżeli poinformują nas Państwo, że Państwa dane osobowe nie są już prawidłowe, zmienimy je lub zaktualizujemy (w zakresie, w jakim jest to praktycznie i prawnie możliwe). Informację można wystosować poprzez Panel Zarządzania Danymi Osobowymi.

 • Prawo do usuwania lub ograniczenia danych osobowych.
 • W pewnych okolicznościach mogą Państwo zwrócić się do nas o usunięcie lub ograniczenie Państwa danych osobowych, np. gdy już tych danych nie potrzebujemy lub gdy wycofują Państwo swoją zgodę (jeżeli ma to zastosowanie). Jeśli przekazaliśmy Państwa dane osobowe innym podmiotom, powiadomimy je o usunięciu Państwa danych, o ile to możliwe.

 • Prawo do wycofania zgody.
 • Jeżeli w dowolnym momencie wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych w okolicznościach i celach opisanych powyżej i nie chcą Państwo, żeby Państwa dane były dalej przez nas przetwarzane w taki sposób, mogą Państwo wycofać zgody oraz wnieść o usunięcie Państwa danych poprzez Panel Zarządzania Danymi.

 • Prawo do poznania celu przetwarzania.
 • Przysługuje Państwu prawo do poznania celu przetwarzania danych osobowych oraz informacji jakim podmiotom zgodnie z prawnymi, regulacyjnymi i wewnętrznymi wymogami zostały ujawnione. Wszelkie zapytania we wskazanym obszarze należy kierować na adres mailowy mydata@clearchannelint.com

 • Bezpieczeństwo danych osobowych.
 • Państwa dane osobowe (oraz handlowe) będą zachowane w poufności i w należyty sposób zabezpieczone. W celu zabezpieczenia danych stosowane są środki techniczne i organizacyjne zgodne z naszymi obowiązkami prawnymi i standardowymi praktykami branżowymi. Poza tym, zgodnie z wymogami unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 2016 r., w zakresie, w jakim jest to zasadnie możliwe, przestrzegamy rygorystycznych procedur z zakresu bezpieczeństwa w przechowywaniu i ujawnianiu przekazanych nam danych osobowych w celu uniemożliwienia osobom nieupoważnionym dostępu do tych danych.


Polityka Cookies: (Pełen dokument do pobrania w formacie .pdf)

Pliki cookies to informacje, które strona internetowa przechowuje na dysku twardym komputera użytkownika. Cookies ułatwiają surfowanie po stronie internetowej dzięki temu, że zapisują Państwa preferencje. Wykorzystywanie plików cookies jest standardem i można się z nimi zetknąć na niemal każdej witrynie. 

Clear Channel Poland:

 • Nie wykorzystuje informacji przesłanych przez cookies do celów marketingowych ani promocyjnych, ani też nie przekazuje ich osobom trzecim.
 • Nie wykorzystuje plików cookies do identyfikowania osób ani do pozyskiwania informacji z ich komputerów, do których nie wysłano cookies. Cookies służą do pozyskiwania informacji statystycznych, jak liczba odwiedzin i sposob korzystania ze strony. Można zabronić dostępu dla wiadomości cookies, jednak wówczas istnieje ryzyko, że niektóre obszary strony nie będą działać prawidłowo.
 • Zastrzega sobie prawo do zmiany tej polityki w dowolnym czasie, informując odwiedzających o nowej polityce

Nota prawna

Clear Channel Poland Sp. z o.o. oświadcza, że treści opublikowane na stronach niniejszego serwisu (www.clearchannel.com.pl) mają wyłącznie cel informacyjny i nie stanowią oferty firmy w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Organizacja dokłada starań, aby treści przedstawione w niniejszym serwisie informacyjnym były aktualne i rzetelne, ale nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje. Osoba zainteresowana szerszymi informacjami na temat produktów i usług powinna skontaktować się z centralą firmy Clear Channel Poland Sp. z o.o., ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, tel. (48 22) 825 36 06, fax (48 22) 825 30 08
e-mail: clearchannel@clearchannel.com.pl  lub bezpośrednio z przedstawicielem firmy.

Clear Channel Poland Sp. z o.o. nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone w niniejszym serwisie.

Niniejszy serwis - jego wizerunek graficzny oraz zawartość są własnością Clear Channel Poland Sp. z o.o., a kopiowanie go (poza udostępnionymi częściami) w całości lub w części wymaga uprzedniej zgody firmy.