Nota prawna / Polityka cookies

Nota prawna / polityka cookies

Clear Channel Poland Sp. z o.o. oświadcza, że treści opublikowane na stronach niniejszego serwisu (www.clearchannel.com.pl) mają wyłącznie cel informacyjny i nie stanowią oferty firmy w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Organizacja dokłada starań, aby treści przedstawione w niniejszym serwisie informacyjnym były aktualne i rzetelne, ale nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje. Osoba zainteresowana szerszymi informacjami na temat produktów i usług powinna skontaktować się z centralą firmy Clear Channel Poland Sp. z o.o., ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, tel. (48 22) 825 36 06, fax (48 22) 825 30 08 e-mail: clearchannel@clearchannel.com.pl  lub bezpośrednio z przedstawicielem firmy.

Clear Channel Poland Sp. z o.o. nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone w niniejszym serwisie.

Niniejszy serwis - jego wizerunek graficzny oraz zawartość są własnością Clear Channel Poland Sp. z o.o., a kopiowanie go (poza udostępnionymi częściami) w całości lub w części wymaga uprzedniej zgody firmy.

Polityka Prywatności CCP (Pełen dokument do pobrania w formacie .pdf)

Zasady polityki wyszczególnione  poniżej dotyczą witryny clearchannel.com.pl
Prywatność dotyczy informacji, które zostały zgromadzone na Państwa temat przez Clear Channel Poland oraz sposobu  wykorzystania tych informacji w ramach prowadzonej przez nas działalności.

Wrażliwe dane osobowe

Nie będziemy prosić Państwa o podanie wrażliwych danych osobowych, z wyjątkiem procesu rekrutacji na stanowiska w spółce Clear Channel.

„Wrażliwe dane osobowe” to dane osobowe, które mogą być związane z rasą lub pochodzeniem etnicznym, poglądami politycznymi, religią lub podobnymi przekonaniami, przynależnością do związków zawodowych, zdrowiem fizycznym lub psychicznym, aktywnością seksualną lub informacjami o karalności. W przypadkach, gdy będą Państwo przekazywali wrażliwe dane osobowe, poprosimy Państwa o wyraźną zgodę na wykorzystanie tych danych wyłącznie w celu, w jakim zostały przekazane.

Państwa prawa

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z 2016 r. w określonych okolicznościach przysługują Państwu prawa związane z Państwa danymi osobowymi. Te prawa mogą obejmować na przykład prawo do zwrócenia się do nas o poprawienie lub usunięcie Państwa danych osobowych, prawo do wycofania zgody, prawo do poznania celu, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane oraz komu będą one ujawniane (zgodnie z prawnymi i regulacyjnymi wymogami).

Jeżeli nie wyrażą Państwo zgody na wykorzystywanie Państwa danych osobowych zgodnie z niniejszą informacją, prosimy nie przekazywać nam swoich danych osobowych przez platformę lub w jakikolwiek inny sposób.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje o Państwa prawach lub wykorzystaniu przez nas Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem mailowym mydata@clearchannel.com.

Prawo do poprawiania danych osobowych

Po przekazaniu przez Państwa danych osobowych jesteśmy odpowiedzialni za ich prawidłowy zapis, ale nie jesteśmy odpowiedzialni za bieżące potwierdzanie ich prawidłowości, jeżeli nie będą Państwo nam przekazywać uaktualnionych danych osobowych.

Jeżeli poinformują nas Państwo, że Państwa dane osobowe nie są już prawidłowe, zmienimy je lub zaktualizujemy (w zakresie, w jakim jest to praktycznie i prawnie możliwe).

Prawo do usuwania lub ograniczenia danych osobowych

W pewnych okolicznościach mogą Państwo zwrócić się do nas o usunięcie lub ograniczenie Państwa danych osobowych, np. gdy już tych danych nie potrzebujemy lub gdy wycofują Państwo swoją zgodę (jeżeli ma to zastosowanie). Jeśli przekazaliśmy Państwa dane osobowe innym podmiotom, powiadomimy je o usunięciu Państwa danych, o ile to możliwe.

Prawo do wycofania zgody

Jeżeli w dowolnym momencie wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych w okolicznościach i celach opisanych powyżej i nie chcą Państwo, żeby Państwa dane były dalej przez nas przetwarzane w taki sposób, mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji kontaktując się z nami, poprzez rezygnację mailem lub formularz na stronie www.clearchannel.com.pl/pl/newsletter .

Bezpieczeństwo danych osobowych

Państwa dane osobowe (oraz handlowe) będą zachowane w poufności i zabezpieczone w maksymalnym możliwym zakresie. Stosujemy właściwe środki techniczne i organizacyjne zgodne z naszymi obowiązkami prawnymi i standardowymi praktykami branżowymi. Poza tym, zgodnie z wymogami unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 2016 r., w zakresie, w jakim jest to zasadnie możliwe, przestrzegamy rygorystycznych procedur z zakresu bezpieczeństwa w przechowywaniu i ujawnianiu przekazanych nam danych osobowych w celu uniemożliwienia osobom nieupoważnionym dostępu do tych danych.

Stosujemy standardowe praktyki branżowe w celu ochrony poufności Państwa danych osobowych, w tym zabezpieczenia „firewall” oraz narzędzia SSL. Traktujemy Państwa dane osobowe jako wartość majątkową, którą należy chronić przed utratą, zmianą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych i którą nasi pracownicy muszą zachować w poufności, a także stosujemy wiele technik zabezpieczeń w celu ochrony Państwa danych osobowych przed dostępem nieupoważnionych użytkowników z Clear Channel i spoza Clear Channel. Stosujemy także wewnętrzne zabezpieczenia, które przyznają dostęp do danych osobowych użytkowników tylko tym pracownikom, którzy potrzebują tych danych do realizacji określonych funkcji. Niemożliwe jest zagwarantowanie bezpieczeństwa danych, ale my zobowiązujemy się podjąć odpowiednie działania w przypadku naruszenia tego bezpieczeństwa.

Pliki Cookies: (Pełen dokument do pobrania w formacie .pdf)

Co to są pliki cookies? Pliki cookies to informacje, które strona internetowa przechowuje na dysku twardym komputera użytkownika. Cookies ułatwiają surfowanie po stronie internetowej dzięki temu, że zapisują hasło dostępu czy preferencje. Wykorzystywanie plików cookies jest standardem i można się z nimi zetknąć na niemal każdej witrynie. 

CCP nie wykorzystuje informacji przesłanych przez cookies dla celów marketingowych ani promocyjnych ani też nie przekazuje ich osobom trzecim. 
CCP nie wykorzystuje plików cookies do identyfikowania osób ani do pozyskiwania informacji z ich komputerów, do których nie wysłano cookies. 
Dzięki cookies, clearchannel.com.pl wie, w jaki sposób i kiedy odwiedzający korzystają ze strony. Nie mają jednak na celu zbierania konkretnych danych o osobach korzystających ze strony.
Wiele usprawnień i uaktualnień opiera się na takich danych, jak ogólna liczba odwiedzających czy przeglądane strony. Takie dane statystyczne można najłatwiej uzyskać dzięki cookies.
Większość wyszukiwarek ustawiona jest na opcję dopuszczająca odbiór cookies. Można zabronić dostępu dla wiadomości cookies, jednak wówczas istnieje ryzyko, że niektóre obszary strony nie będą działać prawidłowo.
CCP zastrzega sobie prawo do zmiany tej polityki w dowolnym czasie, informując odwiedzających o nowej polityce.

W razie jakichkolwiek pytań w tym względzie, prosimy o przesłanie zapytania na następujący adres:
clearchannel@clearchannel.com.pl