Outdoor w Polsce

Rok 2014 w komunikacji Out-Of-Home (OOH)

Zgodnie z raportem IGRZ, wartość sprzedaży kampanii outdoorowych w 2014 roku wyniosła prawie 450 mln zł i utrzymała poziom 2013 roku.

W ciągu ostatniego roku liczba powierzchni ekspozycyjnych na standardowych nośnikach reklamy zmniejszyła się o blisko 2 tys., a nośników małego formatu o ponad 15 tys. sztuk. To wynik restrukturyzacji sieci nośników. Utrzymanie przychodów przy mniejszym inwentarzu pokazuje kierunek w jakim podąża reklama outdoorowa – jakość i efektywność. Koniec roku 2014 i początek 2015 to wzrosty wydatków na Outdoor i potwierdzenie ustabilizowanej pozycji tego medium.

Udziały największych kategorii reklamowych inwestujących w reklamę outdoorowe nie zmieniły się znacząco i wciąż stanowią one ponad 85% wartości sprzedaży tego medium. Sprzedaż / handel, FMCG oraz Rozrywka i kultura oraz Telekomunikacja to od kilku już lat 4 największe kategorie reklamowe w Outdorze.

OOH 2014 w podziale na sektory reklamowe