Masowy zasięg

Masowy zasięg
Proces fragmentaryzacji mediów elektronicznych i drukowanych powoduje, że reklama zewnętrzna pozostaje ostatnim medium o masowym zasięgu oddziaływania.