Duża częstotliwość kontaktu

Duża częstotliwość kontaktu

wynika z faktu, iż ludzie poruszając się wielokrotnie po tych samych trasach w ciągu tygodnia, czy nawet jednego dnia mają kontakt z wieloma ekspozycjami tej samej reklamy, dzięki czemu z łatwością zapamiętują przekaz reklamowy