Outdoor Track

Outdoor Track

OUTDOOR TRACK – STANDARD BADANIA WIDOWNI REKLAMY ZEWNĘTRZNEJ

Na rok 2016 zaplanowane jest wprowadzenie wyników projektu badawczego Outdoor Track. Badanie stworzy standard rynkowy, który będzie oparty na wskaźnikach stosowanych w innych mediach. Podstawowym celem Outdoor Track jest kompleksowe zbadanie widowni outdooru – liczby kontaktów  z nośnikami, częstotliwość kontaktów i zasięgu kampanii w grupach celowych oraz innych danych opisujących mobilność społeczności.

Więcej informacji - http://outdoortrack.pl


Czym dokładnie jest badanie Outoor Track? 

Outdoor Track to pierwsze wspólne (obejmuje ponad 70 proc. rynku)[1] badanie widowni outdooru w Polsce. Jest to także największy realizowany dotychczas projekt badawczy w mediach w Polsce.

Outdoor Track jest badaniem realizowanym przez Instytut Badań Outdooru, który został założony przez trzy wiodące firmy na polskim rynku reklamy zewnętrznej: AMS S.A., Clear Channel Poland Sp. z o.o. i Ströer Polska Sp. z o.o. IBO jest organizacją otwartą dla rynku OOH w Polsce.

Zasięg i skala

Badanie Outdoor Track objęło swym zasięgiem aż 10 aglomeracji w całej Polsce - Warszawa, Górnośląski Okręg Przemysłowy, Bydgoszcz, Szczecin, Trójmiasto, Poznań, Łódź, Lublin, Kraków i Wrocław i 148 gmin leżących w ich obszarze. Wybór tych miast nie jest przypadkowy. Skupiają one bowiem ponad 70% rynku outdooru[2] i zamieszkane są przez populację reprezentującą największą siłę nabywczą w kraju. Natężenie ruchu przebadano na próbie 290 000 respondentów w trakcie 240 000 godzin pomiarowych. Rejestracja tras objęła 5 044 osób w trakcie 75 000 dni pomiarowych.

Rys. Mapa aglomeracji.

Podstawą i inspiracją do badania jest brytyjska metodologia badawcza Route, powszechnie stosowana także w innych krajach europejskich. Outdoor Track powstał na bazie brytyjskiej licencji tego badania, które zostało dopasowane do polskiego rynku reklamy zewnętrznej, uwzględniając wszystkie niezbędne parametry nośników i ich lokalizacji. Dzięki unikalnemu parametrowi eye-trackingowemu, który koryguje widoczność nośnika, wiemy ile osób rzeczywiście widzi nośniki reklamowe. W efekcie możemy określić liczbę realnych kontaktów z nośnikiem – VISIBILITY ADJUSTED CONTACT INDEX (VAC) i co ważne, jest to jedyny taki parametr w mediach.

Dzięki Biuru Inżynierii Transportu (BIT) otrzymujemy w badaniu dane dotyczące natężenia ruchu w danej aglomeracji. BIT bada globalną liczbę przemieszczeń osób w wymiarze dobowym, tygodniowym i miesięcznym. Dane o natężeniu uwzględniają zmienność ruchu w odniesieniu do dni tygodnia i poszczególnych miesięcy w roku w ramach ruchu pieszego, komunikacji miejskiej i transportu indywidualnego.

Dwie międzynarodowe firmy badawcze Ipsos i Millward Brown odpowiadają za przeprowadzenie kolejnego elementu badania – Travel Survey, w ramach którego wylosowana grupa ponad 5 tysięcy mieszkańców aglomeracji porusza się przez 14 lub 28 dni z nadajnikiem GPS – MOBITESTEM. Mobitest dostarcza danych o preferencjach komunikacyjnych mieszkańców danej aglomeracji. Travel Survey sprawdza nie tylko ścieżki, którymi poruszają się konsumenci, ale dzięki wywiadom dostarcza bogatej wiedzy na temat badanych osób.

Czeska firma MGE Data jest odpowiedzialna za połączenie danych ze wszystkich etapów badania. Zebrane dane są agregowane w systemie Inventory Management System (IMS). IMS to baza danych zawierająca kompletne informacje na temat cech fizycznych konkretnych nośników, obejmuje: rozmiar nośnika, odległości od drogi, azymut, wysokość, oświetlenie, przeszkody, clutter oraz zintegrowane dane o strumieniach ruchu.

Z kolei amerykańska firma Navteq dostarczająca dane do Systemów Informacji Geograficznej jest autorem map cyfrowych wykorzystywanych do agregacji danych pomiarowych w Outdoor Track, zaś brytyjska firma Red Research specjalizująca się w badaniach mediów, stworzyła dla Outdoor Track model Reach & Frequency, dzięki któremu powstały wskaźniki mierzenia widowni.

Dzięki tak skomplikowanej metodologii badawczej Outdoor Track jest pierwszym i jedynym w Polsce badaniem rynku mediów, które bardzo precyzyjnie określa widownię reklamy.
 

[1] Źródło: Monitoring Wydatków Reklamowych Kantar Media, przychody w 2014 roku.
[2] Źródło: Monitoring Wydatków Reklamowych Kantar Media, przychody w 2014 roku.

Zobacz także publikacje o standardzie badawczym Outdoor Track: